ANG 72.71 72.71000000000001 ANG
ANG 40.00 40.0 ANG
ANG 62.50 62.5 ANG
ANG 40.00 40.0 ANG
ANG 40.00 40.0 ANG
ANG 72.71 72.71000000000001 ANG
ANG 117.92 117.92 ANG
ANG 54.51 54.51 ANG
ANG 82.33 82.33 ANG
ANG 72.71 72.71000000000001 ANG
ANG 45.41 45.410000000000004 ANG
ANG 40.00 40.0 ANG
ANG 54.51 54.51 ANG
ANG 72.71 72.71000000000001 ANG
ANG 117.92 117.92 ANG
ANG 62.50 62.5 ANG
ANG 51.89 51.89 ANG
ANG 36.31 36.31 ANG
ANG 30.00 30.0 ANG
ANG 72.71 72.71000000000001 ANG