ANG 54.51 54.51 ANG
ANG 72.71 72.71000000000001 ANG
ANG 72.71 72.71000000000001 ANG
ANG 117.92 117.92 ANG
ANG 54.51 54.51 ANG
ANG 72.71 72.71000000000001 ANG
ANG 117.92 117.92 ANG
ANG 51.89 51.89 ANG
ANG 72.71 72.71000000000001 ANG
ANG 72.71 72.71000000000001 ANG
ANG 72.71 72.71000000000001 ANG
ANG 72.71 72.71000000000001 ANG
ANG 108.49 108.49000000000001 ANG
ANG 163.71 163.71 ANG
ANG 108.49 108.49000000000001 ANG
ANG 108.49 108.49000000000001 ANG
ANG 108.49 108.49000000000001 ANG
ANG 72.71 72.71000000000001 ANG
ANG 87.50 87.5 ANG
ANG 126.00 126.0 ANG